Sector rapportages

Voor onze klanten bouwen wij maatwerk dynamische sectorrapportages.

Deze interactieve dashboards brengen alle relevante informatie over sectoren en doelgroepen overzichtelijk samen.

  • Economische data en forecasts over bedrijven en arbeidsmarkt.

  • Machine learning analyse van trending topics in een sector of regio.

Bouw

Bouw Algemeen (SBI F; Bouwnijverheid) gaat over de gehele bouw, inclusief Projectontwikkeling (SBI 411), GWW-bouw (SBI 42), Sloop- en grondwerk bedrijven (SBI 431) en Overige gespecialiseerde Bouw (SBI 439).

Bedrijven

Werknemers

Zelfstandigen


Horeca

Horeca Algemeen (SBI I; Horeca) gaat over de gehele horeca, inclusief drinkgelegenheden (SBI 563), eetgelegenheden (SBI 561) en overnachten (SBI 55).

Bedrijven


Werknemers


ZelfstandigenZakelijke Dienstverlening

Zakelijke Dienstverlening Algemeen (SBI M-N) gaat over de gehele Zakelijke Dienstverlening.

*Cijfers gebaseerd op subbranches van Zakelijke Dienstverlening: IT-dienstverlening (SBI 62, 63), Juridische diensten (SBI 691), Administratie en Accountancy (SBI 692), Consultancy en Adviesbureaus (SBI 66, 70), Architecten- en ingenieursbureaus (SBI 71) & Reclame en marktonderzoek (SBI 73, 74).

Bedrijven


Werknemers


ZelfstandigenBronvermelding

Alle cijfers, indien anders aangegeven, zijn afkomstig van het CBS.

Periode: de nieuwste cijfers zijn up to date met de meest recente cijfers gepubliceerd door het CBS.

Bedrijven: is het aantal bedrijven met meer dan 2 werknemers in de gespecificeerde subbranche.

Eenmanszaken: is het aantal bedrijven met 1 of 2 werknemers in de gespecificeerde subbranche.

Oprichtingen: is het aantal bedrijven in de subbranche dat in het gespecificeerde kwartaal is opgericht.

Faillisementen: is gedefineerd als het aantal uitgesproken faillisementen per periode. Dit gaat om het totale aantal natuurlijke personen met een eenmanszaak, bedrijven of instellingen die door uitspraak van de rechter in staat van faillissement zijn verklaard.

Omzetindex: is de index van de netto-omzet met basisjaar 2015.

Werknemers: is het totaal aantal vaste werknemers en flexwerkers binnen de subbranche.

Vaste werknemers: onder vaste werknemers vallen alle werknemers met een contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren per week.

Flexwerkers: onder flexwerkers vallen onder andere werknemers met tijdelijke contracten, uitzend-, oproep- of invalkrachten.

Loonsom: is in miljarden en heeft betrekking op de volledige populatie van bedrijven (alle werknemersklasse) binnen de subbranche.

Zelfstandigen: is het totaal aantal zelfstandigen in de subbranche. Een zelfstandige werker is iemand die voor eigen rekening of risico arbeid verricht.

ZZP: is het aantal zelfstandigen zonder personeel.

ZMP: is het aantal zelfstandigen met personeel.